ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ (τελευταία ενημέρωση 02.11.2020)

Image: 

Ενημέρωση 02.11.2020: η Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ στη με αριθμ. 06/29.10.2020 αποφάσισε ομόφωνα λόγω των εξαιρετικών συνθηκών SARS-COV 2 τα ακόλουθα:

  • Σχετικά με τις αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μετά από συνεννόηση με διδάσκοντα/ουσα του Τμήματος, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετατίθεται από 30.10 σε 31.11.2020 ενώ για τις ήδη υποβληθείσες εώς 30.10 αιτήσεις η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα.
  • Σχετικά με τις υποβληθείσες αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μετά από προκήρυξη αποφάσισε τη μετάθεση των ημερομηνιών όπως στον παρακάτω πίνακα

Υποβολή αιτήσεων

27.04.2020-30.09.2020

Πρόσκληση σε συνέντευξη

30.11.2020 (αντί για 31.10.2020)

Συνέντευξη (δια ζώσης)

Θα ανακοινωθεί

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

15.01.2021 (αντί για 30.11.2020)

Έναρξη εκπόνησης διατριβής

Φεβρουάριος 2021 (αντί για Ιαν.2021)

 

 

 

 

Ενημερωθείτε από τους κάτωθι δεσμούς για τις προκηρύξεις του τρέχοντος έτους

Προκήρυξη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "ΨΥΧΗ")

Προκήρυξη δύο θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία

Αίτηση προκηρύξεων

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο Τμήμα εδώ

Συχνές απορίες.
Ερωτ.: Για την υποβολή υποψηφιότητας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι απαραίτητη προϋπόθεση οι επιστημονικές δημοσιεύσεις;
Απ.: Στην ενότητα "Κριτήρια Αξιολόγησης παρ5" περιγράφεται το ποσοστό μοριοδότησης που αφορά στις δημοσιεύσεις. Αν δεν έχει κάποιος/α δημοσιεύσεις απλώς θα έχει λιγότερα μόρια στον διαγωνισμό και δεν είναι αποτρεπτικός παράγοντας συμμέτοχης στην διαγωνιστική διαδικασία.

Ερωτ.: Στην προκήρυξη που δημοσιεύτηκε αναφέρεται ότι είναι απαραίτητο να κατατεθούν δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ. Δεδομένου ότι η αποστολή όλων των δικαιολογητικών θα γίνει ηλεκτρονικά, πώς θα σταλούν οι συστατικές επιστολές;
Απ.: Οι συστατικές επιστολές είτε θα παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στην γραμματεία είτε δεδομένων των συνθηκών μπορούν να αποσταλούν και με email απευθείας από τον/την αποστολέα στο info@nured.auth.gr . Στο θέμα πρέπει να αναφέρεται ότι πρόκειται για συστατική επιστολή για τον/την υποψήφιο/α χχχχχχχ για προκήρυξη διδακτορικού.

Ερωτ.:  Έχω Γ1 επίπεδο γλωσσομάθειας, μπορώ να υποβάλω αίτηση για την προκήρυξη;
Απ.: Αίτηση μπορείτε να υποβάλλετε μεν αλλά κατά των έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα απορριφθεί με βάση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προκήρυξης, καθώς επίσης και τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών του τμήματος σχετικά με τα βασικά τυπικά προσόντα των υποψήφιων. Είναι απαραίτητο το επίπεδο Γ2.

Ερωτ.: Για τη διδακτορική διατριβή στο τμήμα επιστημών  προσχολικής αγωγής απαιτείται η φυσική παρουσία η γίνεται και εξ αποστάσεως;
Απ.: Στον κανονισμό λειτουργίας των διδακτορικών σπουδών του τμήματος αναφέρονται ρητά οι υποχρεώσεις των υποψήφιων διδακτόρων, οι οποίες εκ των πράγματων υποδηλώνουν ότι εν γένει δεν είναι δυνατές εξ αποστάσεως σπουδές. Η μη συμμετοχή σε αυτές τις υποχρεώσεις αποτελεί και αίτια διαγράφης. Οι ακριβείς υποχρεώσεις παρουσίας ορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό και σε συνεννόηση με τον  με τον επιβλέποντα καθηγητή ή την επιβλέπουσα καθηγήτρια.