ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ

Image: 

Ενημερωθείτε από του κάτωθι δεσμούς για τις προκηρύξεις του τρέχοντος έτους

Προκήρυξη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία

Προκήρυξη δύο θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία

Αίτηση προκηρύξεων

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο Τμήμα εδώ