ανακοινώσεις

έναρξη περιόδου αξιολόγησης των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2019-2020

Η περίοδος αξιολόγησης των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2019-2020

ορίστηκε από Παρασκευή 15.5.2020 έως Δευτέρα 15.6.2020.


Διαδικασία
Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ (https://qa.auth.gr/student)
Τη περίοδο της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, οι φοιτητές/τριες εισέρχονται μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό.
H αξιολόγηση αφορά στα μαθήματα που οι φοιτητές/τριες παρακολούθησαν το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, καθώς και στους/τις αντίστοιχους/ες διδάσκοντες/ουσες. 
Η συμμετοχή των φοιτητών/τριων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων σπουδών και υπηρεσιών από το Τμήμα.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί έτσι, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία των συμμετεχόντων/ουσών και να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση των απαντήσεών.