ανακοινώσεις

Εξέταση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (αλλοδαπών φοιτητών) του ΑΠΘ.

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2020 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΘ. 

Από τη Γραμματεία του ΣΝΕΓ
τηλ. 99 7572

Ετικέτες: