ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2020 Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2020 του Αναθεωρημένου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ εδώ


Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2020 του Παλαιού Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ [απαραιτήτως επικοινωνία με τον/την διδάσκοντα/ουσα]


ΠΡΟΣΟΧΗ: στις 5/6 έγιναν οι ακόλουθες διορθώσεις στο συνημμένο πρόγραμμα

  • Το μάθημα του κ. Καρακίτσιου με τίτλο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ (κωδ. ΕΠ.2.054) δεν θα εξετασθεί online σε e-learning αλλά με παράδοση εργασίας την ίδια ημέρα 22/6 μεταξύ 21:00-23:59.
  • Στα μαθήματα [ΕΠ.2.032] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, [ΥΒ.1.003] ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και [ΕΠ.2.033]   ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  προστέθηκε η συνδιδάσκουσα κα Αδαμαντία Δουρούμα

επιπρόσθετες πληροφορίες στις 09.6.2020

Σε περίπτωση που εργάζεστε και χρειάζεται να προσκομίσετε στον εργοδότη σας υπηρεσιακό σημείωμα συμμετοχής σε εξέταση μαθήματος, αφού συνεννοηθείτε με τον διδάσκοντα ή την διδάσκουσα του μαθήματος για τον τρόπο με τον οποίο θα υπογράψει (πρωτότυπη ή έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή)

κατεβάστε μία από τις δύο εκδοχές:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ (με πρωτότυπη υπογραφή)

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ (με ψηφιακή -έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή)

Εφόσον υπογραφεί ψηφιακά (με έγκυρη ψηφιακή υπογραφή) από τον/την διδάσκοντα/ουσα δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τη Γραμματεία, είναι έτοιμο για να το παραδώσει η φοιτήτρια/ο φοιτητής στον εργοδότη (όχι εκτυπωμένο αλλά σε ηλεκτρονική μορφή).

Αν ο διδάσκων/ουσα δεν έχει τη δυνατότητα να υπογράψει με έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή, συγκεντρώνει όλα τ α υπηρεσιακά σημειώματα των φοιτητών/τριών και τα υπογράφει στη Γραμματεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής. Οι φοιτητές/τριες θα έρχονται να τα παραλαμβάνουν ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ προηγούμενη ΣΥΝΕΝΝΌΗΣΗ – ΡΑΝΤΕΒΟΥ (info@nured.auth.gr) .

Δε θα δεχτούμε καμία μη έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή και δεν θα τα εκτυπώσουμε στη Γραμματεία.