ανακοινώσεις

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορκωμοσίας/λήψης πτυχίου εαρινής περιόδου 2020

Υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο για να συμπεριληφθείτε στην ορκωμοσία/λήψη πτυχίου εαρινής περιόδου 2020:

https://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=en/node/2144

Η ηλεκτρονική υποβολή μέσω της φόρμας είναι υποχρεωτική και γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του ως άνω συνδέσμου στην ορισμένη προθεσμία.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης ορκωμοσίας ορίζεται

από 16 Ιουνίου 2020

έως και

Δευτέρα 6 Ιουλίου και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική υποβολή επέχει θέση αίτησης ορκωμοσίας/λήψης πτυχίου ΚΑΙ υπεύθυνης δήλωσης.

Σε επόμενη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, θα ανακοινωθούν ημερομηνίες λήψης βεβαίωσης περάτωσης σπουδών, μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου και της ολοκληρωτικής καταχώρησης βαθμολογιών.

Υποβάλλετε την αίτηση ακόμη κι αν εκκρεμούν μαθήματα προς εξέταση στην τρέχουσα εξεταστική (αν διανύετε το όγδοο εξάμηνο σπουδών και εξετάζεστε σε μαθήματα, στα οποία αν λάβετε προβιβάσιμο βαθμό, ολοκληρώνετε τις υποχρεώσεις σας για τη λήψη πτυχίου).

Τελετές ορκωμοσίας δεν θα πραγματοποιηθούν μέχρι 31 Αυγούστου 2020, βάσει του ΦΕΚ 2038/30.05.2020 τ.Β', επομένως η προγραμματισμένη τελετή στις 20/7 ακυρώνεται. Κάθε νεότερη ενημέρωση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.