ανακοινώσεις

Εξέταση του μαθήματος ΞΓ.4.063 ΑΓΓΛΙΚΑ-αφορά σε φοιτήτριες/τες επί πτυχίω

Προς Φοιτήτριες και Φοιτητές επί πτυχίω του ΤΕΠΑΕ

που έχουν δηλώσει το μάθημα ΞΓ.4.063 ΑΓΓΛΙΚΑ προς εμβόλιμη εξέταση:

Η εξέταση του μαθήματος: Παιδαγωγικά κείμενα στην Αγγλική Γλώσσα, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά και αποκλειστικά γραπτά στο περιβάλλον e-learning την Τετάρτη Ι Ιουλίου 2020 και ώρα 17.00. Οι φοιτητές καλούνται να εισέλθουν στον ηλεκτρονικό χώρο του μαθήματος στο e-learning, στην ενότητα Εργασίες και Τεστ, τουλάχιστον 15 - 20 λεπτά πριν την προαναφερθείσα ώρα, προκειμένου στη συνέχεια, να ξεκινήσει ομαλά η εξέταση κατά την προγραμματισμένη ώρα (17.00), χωρίς καθυστερήσεις.  

Η διδάσκουσα,

Δρ. Μακρίνα Ζαφείρη