ανακοινώσεις

Λειτουργία Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ. από 20/7/20 έως και 31/08/20

Σχετικά με τη λειτουργία Παιδαγωγικής Σχολής κατά τη θερινή περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο έγγραφο.

Επισυναπτόμενο αρχείο: