ανακοινώσεις

Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020

Σε περίπτωση που εργάζεστε και χρειάζεται να προσκομίσετε στον εργοδότη σας υπηρεσιακό σημείωμα συμμετοχής σε εξέταση μαθήματος, αφού συνεννοηθείτε με τον διδάσκοντα ή την διδάσκουσα του μαθήματος για τον τρόπο με τον οποίο θα υπογράψει (πρωτότυπη ή έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή)

κατεβάστε μία από τις δύο εκδοχές:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ (με πρωτότυπη υπογραφή)

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ (με ψηφιακή -έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή)

Εφόσον υπογραφεί ψηφιακά (με έγκυρη ψηφιακή υπογραφή) από τον/την διδάσκοντα/ουσα δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τη Γραμματεία, είναι έτοιμο για να το παραδώσει η φοιτήτρια/ο φοιτητής στον εργοδότη (όχι εκτυπωμένο αλλά σε ηλεκτρονική μορφή).

Αν ο διδάσκων/ουσα δεν έχει τη δυνατότητα να υπογράψει με έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή, συγκεντρώνει όλα τα υπηρεσιακά σημειώματα των φοιτητών/τριών και τα υπογράφει στη Γραμματεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής. Οι φοιτητές/τριες θα έρχονται να τα παραλαμβάνουν ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ προηγούμενη ΣΥΝΕΝΝΌΗΣΗ – ΡΑΝΤΕΒΟΥ (info@nured.auth.gr) .

Δε θα δεχτούμε καμία μη έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή και δεν θα τα εκτυπώσουμε στη Γραμματεία.

Επισυναπτόμενο αρχείο: