ανακοινώσεις

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο για να συμπεριληφθείτε στην λήψη πτυχίου που θα πραγματοποιηθεί με το πέρας της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020:

https://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=en/node/2144 

Η ηλεκτρονική υποβολή μέσω της φόρμας είναι υποχρεωτική και γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του ως άνω συνδέσμου στην ορισμένη προθεσμία.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης λήψης πτυχίου ορίζεται

από 11 Σεπτεμβρίου 2020 (η πλατφόρμα ανοίγει ώρα 12:00)

έως και

την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 (η πλατφόρμα θα κλείσει ώρα 15:00).

Η ηλεκτρονική υποβολή επέχει θέση αίτησης λήψης πτυχίου ΚΑΙ υπεύθυνης δήλωσης.

Σε επόμενη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, θα ανακοινωθούν ημερομηνίες λήψης βεβαίωσης περάτωσης σπουδών, μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου και της ολοκληρωτικής καταχώρησης βαθμολογιών.

Υποβάλλετε την αίτηση ακόμη κι αν εκκρεμούν μαθήματα προς εξέταση στην τρέχουσα εξεταστική (αν διανύετε το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εξετάζεστε σε μαθήματα, στα οποία αν λάβετε προβιβάσιμο βαθμό, ολοκληρώνετε τις υποχρεώσεις σας για τη λήψη πτυχίου).

Βάσει του ΦΕΚ 3707/4.9.2020, άρθρο 9, παρ.1 "Η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης με φυσική παρουσία φοιτητών και διδακτικού προσωπικού δεν επιτρέπεται", επομένως δεν θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας. Θα ακολουθήσει μεταγενέστερα νεότερη ενημέρωση.