ανακοινώσεις

Ωρολόγιο Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2019 - 2020

έναρξη χειμερινού εξαμήνου: 01/10/2020

λήξη: 15/01/2021

καλή φοίτηση!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στο Δικτυακό Τόπο του Τμήματος για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα

Ετικέτες: