ανακοινώσεις

Ωρολόγιο Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2020 - 2021

έναρξη χειμερινού εξαμήνου: 01/10/2020

λήξη: 15/01/2021

καλή φοίτηση!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στο Δικτυακό Τόπο του Τμήματος για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα

Ετικέτες: