ανακοινώσεις

Προσοχή: προσωρινή ανεπιτυχία πρόσβασης στον κεντρικό server του ΑΠΘ αναφορικά με τις δηλώσεις του Ζ εξαμήνου.

Αφορά στις δηλώσεις του Ζ' εξαμήνου.

Ενημερωθήκαμε από το ΚΗΔ ότι απέτυχε ο συγχρονισμός του κεντρικού συστήματος.

Είναι στη διαδικασία επίλυσης. Θα αναρτήσουμε νεότερη ανακοίνωση μόλις αποκατασταθεί το πρόβλημα.