ανακοινώσεις

Προσοχή: Έναρξη Δηλώσεων Ζ' εξαμήνου

Η ενημέρωση που έχουμε από το ΚΗΔ είναι ότι ο συγχρονισμός αποκαταστάθηκε και το σύστημα θα ανοίξει εντός ολίγου.

Παρακολουθείτε ανακοινώσεις