ανακοινώσεις

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΠΑΕ: ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-21 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Ιφιγένεια Βαμβακίδου [ibambak(at)uowm.gr] καθηγήτρια Α΄βαθμίδος του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Π/μίου Δυτικής Μακεδονίας για τη διδασκαλία των μαθημάτων

  • [ΥΒ.1.020] «Νεοελληνική Ιστορία (1204-1950)»
  • [ΕΠ.2.050] "Τοπική Ιστορία"

Ζαχαρής Γεώργιος (gzacharis(at)nured.auth.gr ) ακαδημαϊκός υπότροφος με το Πρόγραμμα ΕΔΒΜ96 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-21» για τη διδασκαλία των μαθημάτων

  • [ΥΒ.1.011] ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • [ΕΠ.2.041]  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κατσαρού Δήμητρα (dimkatsarou(at)gmail.com ) ακαδημαϊκή υπότροφος με το Πρόγραμμα ΕΔΒΜ96 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-21» για τη διδασκαλία των μαθημάτων

  • [ΥΒ.1.005] ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
  • [ΥΒ.1.006] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

Δανάη Σουλιώτη [dsoulioti(at)nured.auth.gr] ακαδημαϊκή υπότροφος με το Πρόγραμμα ΕΔΒΜ96 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-21» για τη διδασκαλία των μαθημάτων

  • [ΥΒ.1.018] «Ιστορία της Παιδικής Λογοτεχνίας»
  • [ΕΠ.2.048] «Πολυπολιτισμική Παιδική Λογοτεχνία»

Μακρίνα Ζαφείρη ( m_nzafiri@yahoo.gr Καθηγήτρια Αγγλικών, για την διδασκαλία του μαθήματος

  • [ΞΓ.4.063] «Αγγλικά»

Ετικέτες: