ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020_2021

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Οι φοιτήτριες και φοιτητές του Α’ εξαμήνου καλούνται να μπουν στο περιβάλλον http://students.auth.gr  προκειμένου να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ήδη ενεργοποιήσει τον Ιδρυματικό Λογαριασμό τους στο register.auth.gr

Οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο Α΄ εξάμηνο, καλούνται να επιλέξουν στο χειμερινό εξάμηνο πέντε (5) μαθήματα από τα προσφερόμενα μαθήματα Βάσης (ΥΒ) του Αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών  2020-2021. Όταν κάποιο μάθημα «κλείνει» λόγω συμπλήρωσης του πλαφόν, οι φοιτητές πρέπει να επιλέγουν από τα υπόλοιπα προσφερόμενα.

Η προθεσμία υποβολής δήλωσης ορίζεται από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου (το σύστημα θα ανοίξει στις 09:00 πρωί) έως και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 (το σύστημα θα κλείσει 23:59 το βράδυ).

Οπωσδήποτε ελέγχετε τη δήλωσή σας την επόμενη ημέρα. Παρακολουθείτε ανακοινώσεις για τυχόν αλλαγές στον προγραμματισμό των δηλώσεων.

Ετικέτες: