ανακοινώσεις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΕΠΑΕ (βάσει μέτρων για την προστασία από τη διασπορά του κορωνοϊού Covid-19)

Σας ενημερώνουμε ότι ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων και του αρμόδιου Αντιπρύτανη ΑΠΘ:

Σημαντικός αριθμός υπαλλήλων της Γραμματείας ΤΕΠΑΕ θα εργάζονται από 03.11.2020 έως ότου λήξουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας για τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού

σε καθεστώς τηλεργασίας, ενώ δια ζώσης θα βρίσκεται μόνο προσωπικό ασφαλείας.

Προτείνεται για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας να απευνθύνετε το αίτημα/ερώτημά σας όχι τηλεφωνικώς αλλά μέσω email στο info@nured.auth.gr

Η πρόσβαση στη Γραμματεία γίνεται αποκλειστικά κατόπιν συνεννόησης με προκαθορισμένο ραντεβού (μόνο στην περίπτωση που δεν είναι εφικτό να εξυπηρετηθείτε με εξ αποστάσεως μέσα).