ανακοινώσεις

Διεξαγωγή εξετάσεων (από αναβολή) για κατάταξη πτυχιούχων στο ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2020-21

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

  • στη σελ. 20250-1 &  της Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1682)
  • στο μόνο άρθρο της Αριθμ. 48918/Ζ1/28.4.2021 απόφασης του ΥΠΑΙΘ με θέμα "Διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021"  (Β’ 1818), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 54277/Ζ1/17.5.2021 (Β΄ 2067) [προστέθηκε στις 20.5.2021]
  • στο άρθρο 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει
  •  

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για την κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 που είχαν προγραμματισθεί να διεξαχθούν 01-15 Δεκεμβρίου 2020 αλλά αναβλήθηκαν σύμφωνα με την αριθμ. 160442/Ζ1/23-11-2020 (Β' 5200) απόφαση του αρμόδιου για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2021

ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ.

εξέταση μαθήματος «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική»: Σάββατο 29-Μαϊ: 17:00 – 19:00

εξέταση μαθήματος «Εισαγωγή στο Γραμματισμό»: Κυριακή 30-Μαϊ 10:00 - 12:00

εξέταση μαθήματος «Εκπαιδευτική Ψυχολογία»: Κυριακή 30-Μαϊ 13:30 – 15:30

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν ΜΟΝΟ όσοι/ες υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020).

Οδηγίες για υποψήφιους/ες: εδώ

Δήλωση αρνητικού αποτελέσματος COVID-19 για κατατακτήριες εξετάσεις εδώ

Αίτηση για όσες/ους επιθυμούν βεβαίωση μετακίνησης: εδώ

Παλιότερη σχετική ανακοίνωση: εδώ