φοιτητική μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

 

Υποστήριξη Φοιτητών

1. Γραφείο Υποστήριξης Φοιτητών/τριών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων ΑΠΘ https://studentaid.auth.gr/

2. Επιτροπή Συμβούλων Σπουδών ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ

Η επιτροπή αυτή έχει στόχο την υποστήριξη των φοιτητών στην αντιμετώπιση ζητημάτων που τους απασχολούν σχετικά με τις σπουδές ή ακόμη και προσωπικές δυσκολίες.

Συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:

  • καθοδήγηση των φοιτητών για τη διαμόρφωση του ατομικού προγράμματος προπτυχιακών σπουδών
  • ενημέρωση για προγράμματα Erasmus
  • ενημέρωση και  καθοδήγηση  φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές
  • υποστήριξη φοιτητών  με δυσκολίες  σε προσωπικό επίπεδο
  • καθοδήγηση φοιτητών με αναπηρία, ύστερα από προσωπικό τους αίτημα

Οι φοιτητές/ριες μπορούν να απευθύνονται  στα μέλη ΔΕΠ που αναφέρονται στις ώρες συνεργασίας που έχουν δηλώσει.

Η σύνθεση της Επιτροπής Συμβούλων Σπουδών για το τρέχον έτος είναι διαθέσιμη εδώ

 

υποτροφίες

Οι υποτροφίες και τα κληροδοτήματα αποτελούν τρόπους οικονομικής ενίσχυσης των σπουδών σου, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό. Οι υποτροφίες, σε σχέση με τα κληροδοτήματα, διαθέτουν μεγαλύτερη ευρύτητα στις προϋποθέσεις παροχής τους, εστιάζουν κυρίως στην επίδοση, και παρέχουν συνήθως μεγαλύτερο επίδομα. Τα κληροδοτήματα είναι πλέον επικεντρωμένα στις προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (Ελλάδα). Έχουν ετήσια περιοδικότητα, η οποία όμως μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ. Σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό.

Αναζητήστε στα παρακάτω (πηγή: οδηγός επιβίωσης ΑΠΘ)

Τμήμα Κληροδοτημάτων ΑΠΘ: χορηγεί υποτροφίες, βραβεία και οικονομικές ενισχύσεις σε προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες του ΑΠΘ και σε πτυχιούχους/-ες του ΑΠΘ για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΑΠΘ ή στο εξωτερικό, με κριτήρια οικονομικά, καταγωγής και επίδοσης


Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ: ανακοινώνει υποτροφίες, κληροδοτήματα, βραβεία, επιδοτούμενα σεμινάρια, θερινά σχολεία από ελληνικούς και ξένους φορείς, υποτροφίες ΕΚΟ: Υποτροφίες Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΑΠΘ, με ανταποδοτικό χαρακτήρα, για προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.


Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΑΠΘ: ανακοινώνει υποτροφίες για θερινά σχολεία σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, internships κ.α., σύμφωνα με τις εκάστοτε Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας του Ιδρύματος


Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ: διαθέτει εκτεταμένη βάση δεδομένων αναζήτησης υποτροφιών, κληροδοτημάτων, βραβείων κ.λπ.