απόφοιτοι

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης προσκαλεί τους αποφοίτους του - από όλους τους κύκλους σπουδών - να κρατήσουν επαφή με τα μέλη και τις δράσεις του Τμήματος.

Καταχωρήστε τα στοιχεία που αφορούν την τρέχουσα φάση της σταδιοδρομίας σας στο σύνδεσμο που ακολουθεί ώστε να μπορούμε να σας ενημερώνουμε για τις δράσεις μας  αλλά και να σας συμβουλευόμαστε για ζητήματα που αφορούν την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μας.

Οι πληροφορίες που θα μας δώσετε αξιοποιούνται μόνο με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας και τη στατιστική αποτύπωση της πορείας των αποφοίτων μας.

Πατήστε εδώ για να μεταφερθειτε στο διαδικτυακό τόπο των Αποφοίτων του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης