ανακοινώσεις

Επιβεβαιωμένο Κρούσμα Covid στις 25/10/2021 (2ο)

Σήμερα 25/10/2021 ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε και 2η περίπτωση φοιτήτριας/τή με θετικό τεστ COVID (ημερομηνία τεστ 25/10/2021, ημερομηνία εμφάνισης πρώτων συμπτωμάτων 22/10/2021) η/ο οποία/ος παρακολούθησε τα μαθήματα:

  • 18/10/2021 - ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - Αίθουσα Λυόμενο Μπλε-2 - Θέση Φ (βλέπε κόκκινος κύκλος στο σχήμα 01)
  • 19/10/2021 - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Αίθουσα Λυόμενο Μπλε-2 - Θέση Φ (βλέπε κόκκινος κύκλος στο σχήμα 01)
  • 19/10/2021 - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ Λυόμενο Υπόγειο 04  (κάθονταν στις θέσεις απέναντι από την είσοδο) & Λυόμενο Υπόγειο 01 (βλέπε κόκκινο παραληλλόγραμο σχήμα 02)

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος Covid 19 του ΑΠΘ, και μετά από επικοινωνία με τον Υπεύθυνο της Υγειονομικής  Επιτροπής για την Παιδαγωγική Σχολή παρακαλούνται όσοι/όσες φοιτητές/φοιτήτριες παρακολούθησαν τα παραπάνω μαθήματα στις αναφερόμενες ημερομηνίες και κάθονταν σε απόσταση μικρότερη ή ίση με 2 μέτρα, να προβούν οπωσδήποτε στη διεξαγωγή εργαστηριακού διαγνωστικού τεστ, ανεξάρτητα συμπτωμάτων ή εμβολιασμού.

Σχήμα 01

 

Σχήμα 02