ανακοινώσεις

Μετεγγραφές (κοινωνικά κριτήρια και αδέλφια φοιτητών) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

προσοχή: η παρακάτω ανακοίνωση μπορεί να επικαιροποιείται τις επόμενες ημέρες για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Να την επισκέπτεστε καθημερινά πριν ολοκληρώσετε τα απιτούμενα παρακάτω βήματα

Υποβολή δικαιολογητικών                             

Σύμφωνα με την 154762/Ζ1/30-11-21 απόφαση, κυρώθηκαν οι πίνακες των αιτούντων μετεγγραφή/μετακίνηση στο ΑΠΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,

i) σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ.3 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111Α)

ii) με την κατηγορία των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 76 του ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111Α)

iii) σύμφωνα με τις περιπτώσεις α, β, γ, ε και στ του άρθρου του άρθρου 78 του ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111Α)

iv) σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111Α)

Εφόσον ενημερώθηκες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι η αίτησή σου ήταν επιτυχής και είσαι δικαιούχος για μετεγγραφή στο ΑΠΘ,

καλείσαι, από 6 έως 15 Δεκεμβρίου

1ο ΒΗΜΑ:

 

να επισκεφτείς την πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ ώστε

α) να καταχωρήσεις τα στοιχεία σου και

β) να ανεβάσεις (upload) τα ακόλουθα:  

 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων (σε ένα αρχείο)
 2. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπό σου)
 3. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα , την οποία μπορείς να εκδώσεις είτε ψηφιακά μέσω του https://www.gov.gr είτε εντύπως, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σου, μέσω ΚΕΠ (σε μορφή pdf)
 4. Απλή εκτύπωση (to pdf) του ΑΜΚΑ σου από εδώ
 5. Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ως εξής:
 • Με τα μοριοδοτούμενα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 5 ή 6 της 142413/19.10.2020 (ΦΕΚ 4617Β) Υ.Α, δες τα δικαιολογητικά εδώ (Κεφάλαιο Β5)

Στην περίπτωση που δεν έχεις δηλώσει τον ΑΦΜ του ενός ή και των δύο γονέων/κηδεμόνων ή συζύγου, όπως προβλέπεται, θα κληθείς να υποβάλεις επιπλέον δικαιολογητικά, ανάλογα με τον λόγο τον οποίο έχεις επικαλεστεί για τη μη δήλωση του/των ως άνω ΑΦΜ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 156445/Ζ1/2.12.21 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ

 • Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 ή 11 της 142413/19.10.2020 (ΦΕΚ 4617Β) Υ.Α.  (αδέλφια φοιτητές), δες τα δικαιολογητικά εδώ (Κεφάλαιο Γ5).

Στην περίπτωση, που δεν υπέβαλες με την αίτησή σου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΑΙΘ δήλωση αποποίησης του/της αδελφού/ής φοιτητή/-τριας, η αποποίηση θα γίνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στο Τμήμα/Σχολή Υποδοχής, η οποία εκδίδεται είτε μέσω του ιστότοπου www.gov.gr είτε φέρει φυσική υπογραφή θεωρημένη για το γνήσιό της από δημόσια αρχή (ΚΕΠ)

 • Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της 148236/Z1/30.10.2020 (ΦΕΚ 4806Β) Υ.Α. (Τέκνα α) θυμάτων της τρομοκρατίας β) στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας), δες τα δικαιολογητικά εδώ (Κεφάλαιο Ε1)
 • Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της 148236/Z1/30.10.2020 (ΦΕΚ 4806Β) Υ.Α. (άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) ΚΥΑ παθήσεις, ή δωρητές οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο), δες τα δικαιολογητικά εδώ (Κεφάλαιο Ε2)
 • Με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια του άρθρου 6, της 148236/Z1/30.10.2020 (ΦΕΚ 4806Β) ΥΑ (φοιτητές/τριες με κυπριακή καταγωγή), δες τα δικαιολογητικά εδώ  (Κεφάλαιο Ε3)
 • Ως Έλληνας/Ελληνίδα πολίτης της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, δες τα δικαιολογητικά εδώ (Κεφάλαιο Ε4)

 

2ο ΒΗΜΑ:

 

Στο ίδιο διάστημα (6-15 Δεκεμβρίου) πρέπει να υποβάλεις στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ όλα τα παραπάνω (1-5)

 • είτε αυτοπροσώπως ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο καθημερινά 12:00 - 13:00 (επίσκεψη μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ σημείο 8 εδώ)
 • είτε μέσω ταχυμεταφοράς (courier)
 • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής (με την ένδειξη στο φάκελο: Δικαιολογητικά για Μετεγγραφή)

Η ταχυδρομική διεύθυνση του Τμήματος βρίσκεται εδώ

Για την αυτοπρόσωπη προσέλευσή σου στη Γραμματεία και σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική μονάδα του ΑΠΘ ενδεχομένως χρειαστεί να επισκεφτείς, δες την ισχύουσα ΚΥΑ, σημείο 8).

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδό σου στην πλατφόρμα και τη συμπλήρωση των στοιχείων σου, μπορείς να επικοινωνείς με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr

 

3ο ΒΗΜΑ:

 

Αφού παραληφθούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, και τυχόν επιπλέον κατά το νόμο απαιτούμενα, και ολοκληρωθεί και ο έλεγχος τους (θα μεσολαβήσει και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος), θα κληθείς από τη Γραμματεία του Τμήματός μας να προσκομίσεις τη διαγραφή σου από το Τμήμα προέλευσης (στο οποίο αρχικά εισήχθηκες), προκειμένου να οριστικοποιηθεί η μετεγγραφή σου και η εγγραφή σου στο νέο σου Τμήμα στο ΑΠΘ.

Με την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας, θα λάβεις ένα SMS με κωδικό (one-time password) για να ενεργοποιήσεις τη  φοιτητική σου ιδιότητα, αποκτώντας ιδρυματικό λογαριασμό στο ΑΠΘ, ο οποίος θα σου δώσει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και παροχών, όπως η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η κάρτα σίτισης, οι εφαρμογές ηλεκτρονικής γραμματείας, τα ηλεκτρονικά μαθήματα κ.λπ.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

1. Μπορώ να παρακολουθώ μαθήματα μέχρι να εγγραφώ στο Τμήμα;

 - όχι, το πρόγραμμα σπουδών του συγκεκριμένου τμήματος είναι δομημένο με τρόπο που δεν υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο ώστε να γνωρίζετε ποιά μαθήματα θα παρακολουθήσετε.

2. Μπορώ να δηλώσω μαθήματα ή να κάνω αίτηση για ακαδημαϊκή ταυτότητα ή να πάρω συγγράμματα;

- όχι δε μπορείτε να προχωρήσετε σε καμία ενέργεια μέχρι να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο Τμήμα και να αποκτήσετε ακαδημαϊκό λογαριασμό ο οποίος σας δίνει πρόσβαση σε όλες τισ ψηφιακές υπηρεσίες του ΑΠΘ ή του Υπουργείου Παιδείας.