ανακοινώσεις

Επιβεβαιωμένο Κρούσμα Covid στις 03/12/2021

Σήμερα 03/12/2021 ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε περίπτωση φοιτήτριας/τή με θετικό τεστ COVID 19 (ημερομηνία τεστ 02/12/2021) η/ο οποία/ος παρακολούθησε τα μαθήματα:

  • 29/11/2021 - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Αίθουσα Μεγάλη 1ου ορόφου- Θέση Β4 (βλέπε κόκκινος κύκλος στο σχήμα)
  • 30/11/2021 - Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - Αίθουσα Λυόμενο Μπλε 2 - Θέση Ν (βλέπε κόκκινος κύκλος στο σχήμα)
  • 30/11/2021 - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ - Αίθουσα Λυόμενο Μπλε 2 - Θέση Ν (βλέπε κόκκινος κύκλος στο τελευταίο σχήμα)

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος Covid 19 του ΑΠΘ, παρακαλούνται όσοι/όσες φοιτητές/φοιτήτριες παρακολούθησαν τα παραπάνω μαθήματα στις αναφερόμενες ημερομηνίες και κάθονταν σε απόσταση μικρότερη ή ίση με 2 μέτρα, να προβούν οπωσδήποτε στη διεξαγωγή εργαστηριακού διαγνωστικού τεστ, ανεξάρτητα συμπτωμάτων ή εμβολιασμού.