ανακοινώσεις

Επιβεβαιωμένο Κρούσμα Covid στις 08/12/2021

Σήμερα 07/12/2021 ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε περίπτωση φοιτήτριας/τή με θετικό τεστ COVID 19 (ημερομηνία τεστ 07/12/2021) η/ο οποία/ος παρακολούθησε τα μαθήματα:

  • 06/12/2021 - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΙ - Αίθουσα Μεγάλη Ισογείου - Θέση Γ3 (3ο ακροατήριο) (βλέπε κόκκινος κύκλος στο σχήμα)
  • 06/12/2021 - ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Αίθουσα Μεγάλη 1ου - Θέση: ατομική  (βλέπε κόκκινος κύκλος στο σχήμα)
  • 06/12/2021 - ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - Αίθουσα 10ος Όροφος Β3 (βλέπε κόκκινος κύκλος στο σχήμα)

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος Covid 19 του ΑΠΘ, παρακαλούνται όσοι/όσες φοιτητές/φοιτήτριες παρακολούθησαν τα παραπάνω μαθήματα στις αναφερόμενες ημερομηνίες και κάθονταν σε απόσταση μικρότερη ή ίση με 2 μέτρα, να προβούν οπωσδήποτε στη διεξαγωγή εργαστηριακού διαγνωστικού τεστ, ανεξάρτητα συμπτωμάτων ή εμβολιασμού.