ανακοινώσεις

Επιβεβαιωμένο Κρούσμα Covid στις 13/12/2021

Σήμερα 13/12/2021 ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε περίπτωση φοιτήτριας/τή με θετικό τεστ COVID 19 (ημερομηνία τεστ 13/12/2021) η/ο οποία/ος παρακολούθησε τα μαθήματα:

  • 09/12/2021 - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - Αίθουσα 10ος Όροφος Δ5 (βλέπε κόκκινος κύκλος στο σχήμα)
  • 10/12/2021 - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΙ - Αίθουσα Μεγάλη Ισογείου - Θέση Β4 (2ο ακροατήριο) (βλέπε κόκκινος κύκλος στο σχήμα)

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος Covid 19 του ΑΠΘ, παρακαλούνται όσοι/όσες φοιτητές/φοιτήτριες παρακολούθησαν τα παραπάνω μαθήματα στις αναφερόμενες ημερομηνίες και κάθονταν σε απόσταση μικρότερη ή ίση με 2 μέτρα, να προβούν οπωσδήποτε στη διεξαγωγή εργαστηριακού διαγνωστικού τεστ, ανεξάρτητα συμπτωμάτων ή εμβολιασμού.