Διδακτική των Μαθηματικών

Μεταπτυχιακές σπουδές

Τρέχοντα προγράμματα

 1. Νέο - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής"
 2. Κοινό Ελληνογαλλικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές. Διάδοση των γλωσσών και των πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα»
 3. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους».
 4. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».
 5. Νέο - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση"
 6. Νέο - Διαϊδρυματικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διδακτική των Μαθηματικών"
 7. Νέο - Διαϊδρυματικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής- Τεχνολογίες Μάθησης"
 

Διδακτική των Μαθηματικών

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διαϊδρυματικού-Διατμηματικού  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων:

 1. Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας
 2. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
 3. Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 4. Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

αποφάσισε, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, τη λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Διδακτική των Μαθηματικών» στις εξής κατευθύνσεις:

Α) Μαθηματική εκπαίδευση Α΄ Ηλικιακού Κύκλου (5-12 χρόνων)

Β) Μαθηματική εκπαίδευση Β΄ Ηλικιακού Κύκλου (13-18 χρόνων)

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στις Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του μεταπτυχιακού προγράμματος http://mathmast.uowm.gr

Είσοδος 

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

2ο και 3ο Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία - Α.Π.Θ.