Γνωστική ψυχολογία και ανάπτυξη

Τρέχουσα έρευνα:
  1. Συνεισφορά της εργαζόμενης μνήμης στην κατανόηση προφορικού κειμένου
  2. Συνεισφορά της εργαζόμενης μνήμης στην κατανόηση γραπτού κειμένου
  3. Εργαζόμενη μνήμη και επιτελικές λειτουργίες στη διγλωσσία
  4. Οι επιτελικές λειτουργίες στην κατανόηση προφορικού και γραπτού κειμένου
  5. Σχέσεις επιτελικών λειτουργιών, θεωρίας του νου, και ενσυναίσθησης στην προσχολική και σχολική ηλικία