Διδασκαλία της φυσικής και πολυτροπικότητα

Τρέχουσα έρευνα:
  • Αντιλήψεις των παιδιών για θέματα των Φυσικών Επιστημών
  • Ανάπτυξη της γνώσης των μικρών παιδιών για το φυσικό κόσμο
  • Σχεδιασμός, ανάπυξη και αξιολόγηση διδακτικού υλικού και διδακτικών δραστηριοτήτων για τις Φυσικές Επιστήμες
  • Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών
  • Καλλιέργεια ικανοτήτων επιστημονικής σκέψης
  • Δημόσια εικόνα της επιστήμης και των επιστημόνων