Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Τρέχουσα έρευνα:

 

  1. Ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας
  2. Ο πολιτισμικός άλλος και η πρόσληψή του από εκπαιδευτικούς και μαθητές
  3. NΕΕTS
  4. Διαρροή από δομές δια βίου μάθησης
     
Τρέχουσα έρευνα:

Πρόγραμμα Σπουδών

Ασύγχρονη και Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Απόψεις φοιτητών για την εκπαιδευτική έρευνα