Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο

Τρέχουσα έρευνα:

 

  • Η θεατροπαιδαγωγική εκπαίδευση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού
  • Προγράμματα Σπουδών στο θέατρο
  • Θέατρο για παιδιά
  • Θεατροπαιδαγωγική και διαπολιτισμικότητα
  • Θεατροπαιδαγωγική, συναισθηματική νοημοσύνη και δημιουργικότητα
  • Οι θεατροπαιδαγωγικές πρακτικές ως εργαλεία ποιοτικής έρευνας
  • Η θεατρική κούκλα και το κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση: κοινωνική/επικοινωνιακή διάσταση
  • Παιχνίδι και Παιδί
Τρέχουσα έρευνα:

1. Αξιολόγηση διετούς προγράμματος /Curricullum ¨Φίλοι Μουσικόφιλοι" για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας σε Νηπιαγωγεία, Παιδικούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλισης, μετά από πολυετή εφαρμογή.
2. Διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση
3. Μουσικοπαιδαγωγική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
4. Παραγωγή μουσικοπαιδαγωγικού υλικού
5. Δημιουργικές καλλιτεχνικές εφαρμογές με σύζευξη τεχνών στην εκπαίδευση