Προγράμματα σπουδών στον πολιτισμό και τις τέχνες

Τρέχουσα έρευνα:

 

  • Η θεατροπαιδαγωγική εκπαίδευση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού
  • Προγράμματα Σπουδών στο θέατρο
  • Θέατρο για παιδιά
  • Θεατροπαιδαγωγική και διαπολιτισμικότητα
  • Θεατροπαιδαγωγική, συναισθηματική νοημοσύνη και δημιουργικότητα
  • Οι θεατροπαιδαγωγικές πρακτικές ως εργαλεία ποιοτικής έρευνας
  • Η θεατρική κούκλα και το κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση: κοινωνική/επικοινωνιακή διάσταση
  • Παιχνίδι και Παιδί
Τρέχουσα έρευνα:

Μουσειακή Εκπαίδευση,  Πολιτιστική Κληρονομιά στην Εκπαίδευση, Μη Τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση, Συμπερίληψη, και πιο συγκεκριμένα:   ο εκπαιδευτικός και κοινωνικός ρόλος των Μουσείων, η Πολιτιστική Κληρονομιά και οι Τέχνες στην εκπαίδευση όλων των παιδιών, η σύζευξη της Τυπικής Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) με τη Μη Τυπική και Άτυπη εκπαίδευση,  ο Καθολικός Σχεδιασμός στη Μάθηση και σε χώρους πολιτιστικής αναφοράς, η Προσβασιμότητα, η ισότιμη συμμετοχή και η Συμπερίληψη όλων των παιδιών ανεξάρτητα από τις διαφορές τους στον Πολιτισμό και στις Τέχνες (παιδιά με και χωρίς αναπηρία, διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, κλπ).