Σχεδιαστική δραστηριότητα νηπίων

Τρέχουσα έρευνα:
  1. Συμμετοχικές προσεγγίσεις για τη μάθηση, διδασκαλία και έρευνα με τα παιδιά
  2. Οπτικές γλώσσες μάθησης στην προσχολική εκπαδευση
  3. Συνεργασία οικογένειας-σχολείου
  4. Παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τις Φυσικές Επιστημες και τα Μαθηματικά στην Προσχολική εκπαίδευση
  5. Αναλυτικά προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης
  6. Αρχική εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαδευτικών