Διδασκαλία επιστημονικών εννοιών

Τρέχουσα έρευνα:
 • ΤΠΕ στην εκπαίδευση και στην καθημερινή ζωή των παιδιών.
 • Ψηφιακός γραμματισμός
 • Νέοι και Τεχνολογίες της Επικοινωνίας
 • ΤΠΕ και εκπαίδευση εκπαιδευτικών
 • Οι Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών
   
Τρέχουσα έρευνα:

 

 1. Το ελέυθερο παιχνίδι ως πλαίσιο διερεύνησης των αποθεμάτων γνώσης των παιδών
 2. Αξιολόγησης μεθόδων διερεύνησης της σκέψης και των εμπειριών των παιδιών
 3. Αναπαραστάσεις υποψήφιων εκπαδευτικών για το επάγγελμα του/της Νηπιαγωγού
 4. Συνεργασία οικογένειας-σχολείου
 5. Η σχεδιαστική δραστηριότητα ως εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας (Σχεδιαστική δραστηριότητα & μαθηματική εκπαίδευση)
Τρέχουσα έρευνα:
 • Αντιλήψεις των παιδιών για θέματα των Φυσικών Επιστημών
 • Ανάπτυξη της γνώσης των μικρών παιδιών για το φυσικό κόσμο
 • Σχεδιασμός, ανάπυξη και αξιολόγηση διδακτικού υλικού και διδακτικών δραστηριοτήτων για τις Φυσικές Επιστήμες
 • Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών
 • Καλλιέργεια ικανοτήτων επιστημονικής σκέψης
 • Δημόσια εικόνα της επιστήμης και των επιστημόνων