Εκπαιδευτική πολιτική

Τρέχουσα έρευνα:

 

  1. Ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας
  2. Ο πολιτισμικός άλλος και η πρόσληψή του από εκπαιδευτικούς και μαθητές
  3. NΕΕTS
  4. Διαρροή από δομές δια βίου μάθησης
     
Τρέχουσα έρευνα:

1)  Διατήρηση και χρήση των μεταναστευτικών γλωσσών στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνόφωνης διασποράς. 

2) Διγλωσσία και εκπαίδευση (με έμφαση στη βαθμίδα του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου) 

3) Θέματα διαγλωσσικότητας και εκπαιδευτικές εφαρμογές

4) Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε ένα πλαίσιο διαγλωσσικότητας

5) Συγκριτική μελέτη της κινέζικης, ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Ζητήματα που αφορούν την κινέζικη γλώσσα και την εκμάθησή της από ελληνόφωνα/αγγλόφωνα άτομα.

Από το 2009 είναι η συντονίστρια της ομάδας 'Πολύδρομο' για τη διγλωσσία και τον πολυπολιτισμό στην εκπαίδευση και την κοινωνία και συντονίζει ποικίλες δράσεις γύρω από τα θέματα της γλωσσικής επαφής και της εκμάθησης των γλωσσών (http://polydromo.web.auth.gr/index.php/en/)

Συμμετέχει στο πρόγραμμα Migrant, “Investigation of adolescent digital literacy practices for the design of Modern Greek Language teaching to youth of new migration background” [«Σχεδιασμός της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά νεομεταναστών με αφετηρία τις πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού τους»]. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για την περίοδο 01/2020-06/2023, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Δημήτρη Κουτσογιάννη. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τρία Πανεπιστήμια: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ), Πανεπιστήμιο Αμβούργου (Γερμανία) και Πανεπιστήμιο Macquarie (Σίδνεϊ,  Αυστραλία).

Ως διεθύντρια του Ινστιτούτου Κομφούκιος του ΑΠΘ από το 2020 εποπτεύει όλες τις επιστημονικές του δράσεις (http://confucius-institute.web.auth.gr/el/) με κύριο στόχο την επαφή ανάμεσα στην κινέζικη και την ελληνική γλώσσα και τις διδακτικές προσεγγίσεις που ενισχύουν την εκμάθηση της κινέζικης γλώσσας για ελληνόφωνα άτομα.