Κοινωνικές Αναπαραστάσεις

Τρέχουσα έρευνα:

Επίδραση της βιωματικής εκπαίδευσης στη δυναμική της ομάδας.

Τρέχουσα έρευνα:

 

  1. Ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας
  2. Ο πολιτισμικός άλλος και η πρόσληψή του από εκπαιδευτικούς και μαθητές
  3. NΕΕTS
  4. Διαρροή από δομές δια βίου μάθησης