Προγράμματα Σπουδών (προσχολική αγωγή, νέα ελληνική γλώσσα, πολιτισμός-τέχνες, μαθηματικά)

Τρέχουσα έρευνα:

Συνεργασία και επικοινωνία σχολείου-οικογένειας, διαλογική παιδαγωγική – διαλογικοί μέθοδοι διδασκαλίας, αξιολόγηση για τη μάθηση στην προσχολική εκπαίδευση, εννοιολογική προσέγγιση της μάθησης και της διδασκαλίας

Τρέχουσα έρευνα:

 

  • Η θεατροπαιδαγωγική εκπαίδευση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού
  • Προγράμματα Σπουδών στο θέατρο
  • Θέατρο για παιδιά
  • Θεατροπαιδαγωγική και διαπολιτισμικότητα
  • Θεατροπαιδαγωγική, συναισθηματική νοημοσύνη και δημιουργικότητα
  • Οι θεατροπαιδαγωγικές πρακτικές ως εργαλεία ποιοτικής έρευνας
  • Η θεατρική κούκλα και το κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση: κοινωνική/επικοινωνιακή διάσταση
  • Παιχνίδι και Παιδί