ανακοινώσεις

Από την Τρίτη 4 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

παρακαλώ ενημερωθείτε από τους συνδέσμους:

  • του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εδώ
  • του Τμήματος Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης http://www.dps.auth.gr/el/node/3178

 

Εφόσον μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα του Υπουργείου εδώ

σας ζητηθεί (με αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα) να προσκομίσετε σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά,

θα πρέπει να τα προσκομίσετε μέσα σε (5) πέντε εργάσιμες ημέρες

στη Γραμματεία του Τμήματος αποκλειστικά από τις 11:00 -13:00 (αρμόδια υπάλληλος: Ξένια Κασιμτζίκη).

 

ένσταση υποβάλλει ο/η δικαιούχος εντός τριάντα (30) ημερών από την απόρριψη της αίτησής α)από το σύστημα ή β)μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών από το ΑΠΘ.