Διαλογική παιδαγωγική, Διαλογικές μέθοδοι διδασκαλίας

Τρέχουσα έρευνα: 

  1. Researching young children's spontaneous music-making
  2. Engaging with children in the creative act of composing and improvising music
  3. Music Improvisation as communicative dialogue

Τρέχουσα έρευνα: 

Συνεργασία και επικοινωνία σχολείου-οικογένειας, διαλογική παιδαγωγική – διαλογικοί μέθοδοι διδασκαλίας, αξιολόγηση για τη μάθηση στην προσχολική εκπαίδευση, εννοιολογική προσέγγιση της μάθησης και της διδασκαλίας

Σελίδες

Subscribe to RSS - Διαλογική παιδαγωγική, Διαλογικές μέθοδοι διδασκαλίας