Προκηρύξεις

Ελληνικά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ Γ.Α. «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση»

Απόφαση Πρύτανη ΑΠΘ αριθμ. 29682/10.7.2020: Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ Γ.Α. «Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης»

Απόφαση Πρύτανη ΑΠΘ αριθμ. 24261/11.6.2020: Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»

Σας ενημερώνουμε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 162544/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες (βλ.

Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας Παιδαγωγικής Σχολής

Η με αριθμ. πρωτ.: 485 /25.06.2020 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας στην Παιδαγωγική Σχολή, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ 2020-2021

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ– ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ, ΑΠΟ 01.9.2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ (ΚΕΝΏΝ) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ (μετά από κατανομή θέσεων για το ακαδ. έτος 2019-2020)

  • Απόφαση Πρύτανη ΑΠΘ αριθμ. 17741/03.3.2020: Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ (τελευταία ενημέρωση 02.11.2020)

Ενημέρωση 02.11.2020: η Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ στη με αριθμ.

Απόφαση ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (αριθμ. συν. 12/31.01.2020) & του ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ για τη μονιμοποίηση του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Ψυχολογία»

Η κοινή Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και του ως άνω Εκλεκτορικού Σώματος λαμβάνει χώρα σήμερα Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.

Ετικέτες: 

Απόφαση ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (αριθμ. συν. 11/29.01.2020) & του ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ για τη μονιμοποίηση της ΜΑΡΙΑΣ ΓΚΕΚΑ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση»

Η κοινή Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και του ως άνω Εκλεκτορικού Σώματος λαμβάνει χώρα σήμερα Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.

Ανακοίνωση Χορήγησης Χρηματικού Βραβείου από τα έσοδα της κληροδοσίας Τσατσαρώνη

Σελίδες

Subscribe to RSS - Προκηρύξεις