ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα
 • Αντιλήψεις των παιδιών για θέματα των Φυσικών Επιστημών
 • Ανάπτυξη της γνώσης των μικρών παιδιών για το φυσικό κόσμο
 • Σχεδιασμός, ανάπυξη και αξιολόγηση διδακτικού υλικού και διδακτικών δραστηριοτήτων για τις Φυσικές Επιστήμες
 • Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών
 • Καλλιέργεια ικανοτήτων επιστημονικής σκέψης
 • Δημόσια εικόνα της επιστήμης και των επιστημόνων

 

 
 
Σπουδές
 • 1997: Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Μελέτη των αντιλήψεων των μαθητών του δημοτικού σχολείου για τη μείωση του όζοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου - Μοντέλα σκέψης, μεταφορές και επιστημολογικά εμπόδια.
 • 1989: Πτυχίο Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

 

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 

Άρθρα σε διεθνή περιοδικά


 

 • Christidou, V., Bonoti, F., & Hatzinikita, V. (in press). Drawing a scientist: Using the Emo-DAST to explore emotional aspects of children’s images of scientists. Research in Science & Technological Education. doi: 10.1080/02635143.2021.1998770
 • Koutsikou, M., & Christidou, V. (in press). Address and involvement in e-books about COVID-19 for young children: an analysis of the visual mode. Journal of Visual Literacy. doi: 10.1080/1051144X.2022.2057650
 • Bonoti, F., Christidou, V., & Papadopoulou, P. (2022). Children’s conceptions of coronavirus. Public Understanding of Science, 31(1), 35–52.
 • Christidou, V., Papadopoulou, P., & Bonoti, F. (2021). Greek children’s views of COVID-19 preventive practices. Mediterranean Journal of Education, 1(2), 1-7. Available at https://pasithee.library.upatras.gr/mje/article/view/3664
 • Koutsikou, M., Christidou, V., Papadopoulou, M., & Bonoti, F. (2021). Interpersonal meaning: Verbal text–image relations in multimodal science texts for young children. Education Sciences, 11(5), 245. doi: 10.3390/educsci11050245
 • Koutsikou, M., & Christidou, V. (2019). The interplay between interpersonal and compositional meanings in multimodal texts about animals for young children. Punctum, 5(1), 114-137.
 • Bonoti, F., Christidou, V., & Spyrou G. M. (2019). ‘A smile stands for health and a bed for illness’: Graphic cues in children’s drawings. Health Education Journal, 78(7) 728–742.
 • Christidou, V., Hatzinikita, V., & Kouvatas, A. (2019). Public visual images of Greek scientists and science: tracing changes through time. International Journal of Science Education, Part B: Communication and Public Engagement, 9(1), 82-99.
 • Christidou, V., Theodosiou, M., & Hatzinikita, V. (2018). Teaching chemistry concepts through multiple analogies. International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning, 25(3-4), 37-51.
 • Christidou, V., Bonoti, F., & Kontopoulou, A. (2016). American and Greek children’s visual images of scientists. Enduring or fading stereotypes? Science & Education, 25(5), 497-522.

 

Άρθρα σε ελληνικά περιοδικά


 • Χρηστίδου, Β. (2020). «Αυτοί δεν είναι σαν εμάς»: Αναπαραστάσεις των παιδιών για τους επιστήμονες και τη δραστηριότητά τους. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 76, 32-54. Ανακτήθηκε από http://www.lib.uoi.gr/serp/

 

Επιμέλεια συλλογικού τόμου


 • Χρηστίδου, Β. (Επιμέλεια). (2015). Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις Φυσικές Επιστήμες: Ερευνητικοί προσανατολισμοί και παιδαγωγικές πρακτικές (Β’ έκδοση). Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.

 

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους


 • Σιάτρας, Α., & Χρηστίδου, Β. (2019). «Δε νομίζω ότι όλα τα παιδιά μπορούν να τα μάθουν όλα»: Από την εκπαιδευτική παραίτηση στην παιδαγωγική αισιοδοξία για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση. Στο Π. Παντίδος (Επ.), Ο ρόλος των φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση (σελ. 37-54). Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 • Τσουκαλά, Κ., & Χρηστίδου, Β. (2018). Φυσικές επιστήμες και εκπαιδευτικό υλικό: προσεγγίζοντας βιολογικές έννοιες στο νηπιαγωγείο. Στο Μ. Καλογιαννάκης (Επιμ.), Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση: Προκλήσεις και προοπτικές (σελ. 96-116). Αθήνα: Gutenberg.
 • Μαβίδου, Α., Κακανά, Δ. Μ., & Χρηστίδου, Β. (2016). Το σχήμα της γης και η βαρύτητα: όταν η διαφοροποιημένη διδασκαλία συναντά το εποικοδομητικό μοντέλο. Στο Β. Τσελφές (Επιμ.), Προσχολική ηλικία: οι φυσικές επιστήμες στην εκπαιδευτική σχέση παιδιώνκαι εκπαιδευτικών (σελ. 316-334). Αθήνα: Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκδόσεις Άρτεμις Πετροπούλου.
 • Τσουκαλά, Κ., & Χρηστίδου, Β. (2016). Ανάπτυξη της κατανόησης εννοιών Βιολογίας από παιδιά προσχολικής ηλικίας, κατά την ενασχόλησή τους με χειραπτικό και ψηφιακό υλικό. Στο Β. Τσελφές (Επιμ.), Προσχολική ηλικία: οι φυσικές επιστήμες στην εκπαιδευτική σχέση παιδιώνκαι εκπαιδευτικών (σελ. 179-195). Αθήνα: Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκδόσεις Άρτεμις Πετροπούλου.
 • Γονιτσιώτη, Χ., Χρηστίδου, Β., & Χατζηνικήτα, Β. (2014). Ανάγνωση και παραγωγή εικόνων φυσικών επιστημών από παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης: δραστηριότητες ανάπτυξης οπτικού γραμματισμού. Στο Π. Καριώτογλου, & Π. Παπαδοπούλου (Επιμ.), Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον στην Προσχολική Εκπαίδευση: Αναζητήσεις και Προτάσεις (σελ. 285-304). Αθήνα: Gutenberg.

 

Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων