ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

 

 

Νευροψυχολογία, Mορφολογική Ψυχολογία (Gestalt Psychology), Ψυχολογία υγείας,ποιότητα ζωής του παιδιού στην προσχολική εκπαίδευση

 
Επιστημονικά - Ερευνητικά πεδία
Επιστημονικά πεδία:
Έρευνα λέξεις κλειδιά:
 
Σπουδές

 

Πτυχίο Ψυχολογίας Α.Π.Θ.

 

Μεταπτυχιακό Πτυχίο Ειδίκευσης Γνωστικής Ψυχολογίας  Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ.

 

Πιστοποιητικό Σπουδών Ανοικτού Πανεπιστημίου Δήμου Θεσσαλονίκης «Ιατρικού Κύκλου Σπουδών»

 

Διδακτορικό δίπλωμα στην Γνωστική Ψυχολογία από το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ.

 

 

 

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 

Δουρούμα, Α. (2008). H κόπωση ως παράγοντας διαφοροποίησης στις μεταμνημονικές εκτιμήσεις και στις γνωστικές λειτουργίες ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση σε σύγκριση με την ομάδα  ελέγχου. Πρακτικά Ημερίδας του Κλάδου Νευροψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας με τίτλο «Σύγχρονα Θέματα Νευροψυχολογίας»          

Δουρούμα, Α. & Πήτα, Ρ. (2000). Η ανάπτυξη και η εκδήλωση της συναισθηματικής νοημοσύνης σε άτομα με αισθητηριακές μειονεξίες σε σύγκριση με φυσιολογικό πληθυσμό. Πρακτικά 21ης συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας.

Δουρούμα, Α., Τσολάκη, Μ. & Κάζης, Α. (2000, Ιανουάριος). Μουσική παρέμβαση σε ασθενείς με νόσο Alzheimer. Poster στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Νόσου Alzheimer, Θεσσαλονίκη.

Pita, R., Kiosseoglou, G., Dourouma, D. & Orologas, A. (2002). Depression, fatigue and quality of life in patients with multiple sclerosis in Northern Greece. Hippokratia 6(1): 62-66.

 

 

Lazaridou, E., Mantziava, K., Pita, R., Kiosseoglou, G., Dourouma, A. & Orologas, A. (2006). Quality of life, depression and fatigue in patients with multiple sclerosis. Annals of General Psychiatry, 5 (Suppl 1): S156.

 

Kassapi, E., Polatoglou, H.M., Dourouma, D. & Kouzelis, S. (2008). The sign language interpreting for academic purposes: social, functional level in Aristotle University of Thessaloniki. Proceedings of 1st International Forum on Social Activism in Translation and Interpreting.

 

Dourouma, A. (2009). The management of services for persons with disabilities: The application of humanistic psychology of Rogers. Proceedings of 1st Emuni Research Souk.

.