ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

 

 1. Φιλαναγνωσία: Καινοτόμες δράσεις Φιλαναγνωσίας και ανίχνευση των παραγόντων που τις προσδιορίζουν με τη βοήθεια του CHELLO σε θεσμικά και σε άτυπα περιβάλλοντα ( Βιβλιοθήκες, Νοσοκομεία,).
 2. Δημιουργική γραφή: Μελέτη των ειδικών εφαρμογών των τεχνικών της δημιουργικής γραφής στη γλωσσική ανάπτυξη.
 3. Οι ιδέες των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τους ήρωες των λαϊκών ( μαγικών) παραμυθιών. Έρευνα με χρήση συνέντευξης και ανοικτού ερωτηματολογίου με απώτερο στόχο την απόκτηση ειδικού εργαλείου παρατήρησης.
 4. Μελέτη των αφηγηματικών τεχνικών στην παιδική λογοτεχνία και στον κινηματογράφο. Μελέτη των ειδικών εφαρμογών της κινηματογραφικής αφήγησης σε σχολικές εφαρμογές.
 
 
Σπουδές

 

  O  Aνδρέας Καρακίτσιος σπούδασε Φιλολογία και Ψυχολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης ( Τμήμα Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας  και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου(Faculte des Lettres).

Το 1992 διορίστηκε  στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.,  και διδάσκει “Λογοτεχνία”, “Παιδική Λογοτεχνία”, “Θεωρία της Αφήγησης”  και “Δημιουργική Γραφή”.

Έχει δημοσιεύσει μια σειρά άρθρων και μελετών για θέματα Λογοτεχνίας και Παιδικής Λογοτεχνίας σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 

 1. Καρακίτσιος Ανδρέας ( 2010) Σύγχρονη Παιδική Μικροαφήγηση, Ζυγός, Θεσσαλονίκη.
 2. Κarakitsios A., & Tsitlakidou E., & Kalaitzopoulos K.,( 2010). “Crimes, offenses and misfeasance in popular Faires tales” in Language and the scientific imagination, Proceeding of the 11th Conference of the study of European Ideas ( ISSEI), 28 July -2 August 2008. ISBN 978-952-10-6118.University of Helsinki, Finland.
 3. Karakitsios, A., Kotopoulos H. T. (2010), «Special Needs Child and its pathways in the literary City in Children's Narration», vol. 2 pp. 574-582 in Frendo, H. (ed.) The European Mind, Narrative and Identity, Malta University Press.
 4. Karakitsios A., Markidis K. (2010), «Conflits idéologiques et enjeux  politiques autour de la formation universitaire des enseignants: le cas de la Grece», in M. Hardouin & M.F. Mailhos (ed.), La Formation des enseignants en Europe, approche comparative, AEDE Paris, 41-57.
 5. Gavriilidis, S., Karakitsios, A. (2011). I personaggi della narrativa per l’infanzia come lettori. Πολύφιλος/ Poliphilos, 2, http://ejournals.lib.auth.gr/poliphilos/index: .
 6. Αρτζανίδου Έ., Γουλής Δ., Γρόσδος Σ., Καρακίτσιος Α., (2011). Παιγνίδια Φιλαναγνωσίας και Αναγνωστικές Εμψυχώσεις. Δαρδανός, Αθήνα.
 7. Kαρακίτσιος Α.,( 2012). «Ορίζοντας το παιδικό νεοτερικό αφήγημα», Περιοδικό Ανέμη, Επιθεώρηση Κυπριακής Παιδικής Λογοτεχνίας, Φθινόπωρο 2012, σελ., 52-69.
 8. Καρακίτσιος Α., Γουλής Δ., Γρόσδος Σ.,( 2012).» Λογοτεχνία και κινηματογράφος, κειμενικές και εικονιστικές προσεγγίσεις: η περίπτωση του μικρού Νικόλα», στο Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας, επιμ. Κωτόπουλος Τ,& Σουλιώτη Δ., εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σελ., 17-35.
 9. Kαρακίτσιος Α., (2012). “Δημιουργική Γραφή: μια άλλη προσέγγιση της λογοτεχνίας ή η επιστροφή της Ρητορικής;”Ηλεκτρονικό Περιοδικό, No 15 keimena.ece.uth.gr
 10. .Καρακίτσιος Aνδρέας & Αννα - Μαρία Χριστοπούλου (2013). «Φιλαναγνωστικες δράσεις στο χώρο του Νοσοκομείου στο Καλλιεργώντας τη φιλαναγνωσία, Πραγματικότητες και Προοπτικές, επιμ Άντα Κατσίκη Γκίβαλου& Δημήτρης Πολίτης, σελ., 333-345, Διάδραση, Αθήνα
 11. Καρακίτσιος Α., ( 2013) Διδασκαλία της Λογοτεχνίας και Δημιουργική Γραφή, Ζυγός, Θεσσαλονίκη.
 12. Καρακίτσιος Ανδρέας (2013). «Η Παιδική Ποίηση ως καταφύγιο αισθήσεων και άλλων τινών: η περίπτωση της Ρένας Καρθαίου». Διαδρομές. vol. 111.
 13. Καρακίτσιος Ανδρέας (2013). Οι αναπαραστάσεις του Εβραίου στην παιδική λογοτεχνία. Κυνηγώντας τις λέξεις και τα νοήματα. Ηλεκτρονικό Περιοδικό "Κείμενα". Vol. 17.
 14. Καρακίτσιος Ανδρέας (2013). Η ποιητική του 15σύλλαβου. Ποιητική Συλλογή « Κελαηδισμοί», Άγγελος Λιάπης, εκδόσεις Ιανός, Θεσσαλονίκη.
 15. Καρακίτσιος Ανδρέας (2013). Περί Φιλαναγνωσίας το ανάγνωσμα. Πρακτικά Ημερίδας φιλαναγνωσίας «Ο Θησαυρός της Φιλαναγνωσίας». Καινοτόμες δράσεις στη φιλαναγνωσία, Θεσσαλονίκη.
 16. Καρακίτσιος ΑνδρέαςΚαρπούζα Ε.Ζαμπανιώτη Αικ. (2013). Το παιδικό βιβλίο στην Εκπαίδευση: κριτήρια επιλογής βιβλίων για παιδιά γ’ τάξης Δημοτικού από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες». Πρακτικά Ημερίδας φιλαναγνωσίας «Ο Θησαυρός της Φιλαναγνωσίας». Καινοτόμες δράσεις στη φιλαναγνωσία. Θεσσαλονίκη.
 17. Καρακίτσιος Α., (2014). «Διαπολιτισμικές αναγνώσεις παιδικών βιβλίων πολιτισμικής διαφορετικότητας», Ηλεκτρονικό Περιοδικό, No 19,  keimena.ece.uth.gr
 18. Καρακίτσιος Α., (2014). «Η μυθική μέθοδος και οι εφαρμογές της στη Δημιουργική Γραφή». Πρακτικά, 1ο  Διεθνές Συνέδριο, Δημιουργική Γραφή. 4-6 Οκτωβρίου 2013. Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα. Κολλέγιον Αθηνών, Κολλέγιον Ψυχικού. ISBN 978-618-81047-1-6. cvconference.veb.uowm.gr.
 19. Καρακίτσιος Α. & Καλαϊτζή Χ., (2014). «Νεοτερικότητα στις Ελληνικές Παιδικές Αφηγήσεις Βραχείας Φόρμας: δημιουργική γραφή και παιδική μικροαφήγηση». Πρακτικά,1ο  Διεθνές Συνέδριο, Δημιουργική Γραφή. 4-6 Οκτωβρίου 2013. Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα. Κολλέγιον Αθηνών, Κολλέγιον Ψυχικού. ISBN 978-618-81047-1-6. Cv conference.veb.uowm.gr.
 20. Καρακίτσιος Ανδρέας, Ζαμπανιώτη Αικ, Καρπούζα Ε (2014). «Το παιδικό βιβλίο στην Εκπαίδευση: Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών». Στο: Τζεκάκη Μ., Κανατσούλη Μ., (ΕΠΙΜ). Αναστοχασμοί για την παιδική ηλικία Θεσσαλονίκη: ΤΕΠΑΕ-ΑΠΘ, 228-245 (ηλεκτρονική έκδοση) http://www.nured.auth.gr/congress2014/
 21. Καρακίτσιος Ανδρέας (2014). «Μορφές μνήμης και αναπαραστάσεις παιδικής ηλικίας σε λογοτεχνικά κείμενα». Στο: Τζεκάκη Μ., Κανατσούλη Μ., (ΕΠΙΜ). Αναστοχασμοί για την παιδική ηλικία Θεσσαλονίκη: ΤΕΠΑΕΑΠΘ, 410=425 (ηλεκτρονική έκδοση) http://www.nured.auth.gr/congress2014/.
 22. Καρακίτσιος Α., (2015). «Εισαγωγή», στο Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις μέσω του θεάτρου, της μουσικής, των εικαστικών και της παιδικής λογοτεχνίας σε νηπιαγωγεία με παιδιά Ρομά,(επιμ.) Καρακίτσιος Ανδρέας. Copycity, σελ.1-15, Θεσσαλονίκη.
 23. Καρακίτσιος Α., (2015). «Παιδική Λογοτεχνία και παιδιά προσχολικής ηλικίας: Μια σχέση προνομίων» στο συλλογικό τόμο Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις μέσω του θεάτρου, της μουσικής, των εικαστικών και της παιδικής λογοτεχνίας σε νηπιαγωγεία με παιδιά Ρομά",(επιμ.) Καρακίτσιος Ανδρέας σελ.15-32, Copycity, Θεσσαλονίκη.
 24. Καρακίτσιος Α., (2016) Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις μέσω του θεάτρου, της μουσικής, των εικαστικών και της παιδικής λογοτεχνίας σε νηπιαγωγεία με παιδιά Ρομά. Επιμέλεια έκδοσης.  Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (Υποέργο 1). Copycity, Θεσσαλονίκη, 2016.
 25. Karakitsios A., (2016). Techniques narratives et evolutions formelles. in revue Desmos, dossier, La literature de Jeunesse en Grece, Nouvelles Litteraires  no 46 2016, editions Desmos, Paris.
 26. Kαρακίτσιος Α., (2016). Περί Παιδικής Λογοτεχνίας, β΄έκδοση, Ζυγός, Θεσσαλονίκη.
 27. Καρακίτσιος Α., (2016). Γιάννης Μασμανίδης, η ποιητική της οδύνης, του έρωτα, της παρακμής και του θανάτου στο τόμο: μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη, Γλωσσολογικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις, επιμ. Ελένη Χοντολίδου, Ρούλα Τσοκαλίδου, Φίλιππος Τεντολούρης, Αργύρης Κυρίδης, Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος, σελ., 476-493. Gutenberg, Aθήνα.
 28. .Καρακίτσιος Ανδρέας (2016). «Η ιστορική μέθοδος και οι εφαρμογές της στη δημιουργική γραφή». Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Δημιουργικής Γραφής,  εκδ. Π.Μ.Σ. "Δημιουργική Γραφή", Φλώρινα  (επιμ. Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Νάνου Βασιλική), Retrieved from: http://cwconference.web.uowm.gr/
 29. Καρακίτσιος Ανδρέας, Πατσιοδήμου Αντωνία (2016). Γράφοντας υπερκείμενα στην τάξη. Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Δημιουργικής Γραφής,  εκδ. Π.Μ.Σ. "Δημιουργική Γραφή", Φλώρινα  (επιμ. Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Νάνου Βασιλική), Retrieved from:  http://cwconference.web.uowm.gr/
 30.  Karakitsios A., Kalaitzi, C., (2016). Picture Short Story: social literacy and creative writing activities in preschool education. Pilot Project. Proceedings of the 2nd International Conference on “Creative Writing”, M.A. "Dimiourgiki Grafi" publishing, Florina, Retrieved from: http://cwconference.web.uowm.gr/
 31. Καρακίτσιος Ανδρέας, Kωτόπουλος Τρ., Νάνου Β., Παπαδέλη Χρ., (2016). Δημιουργική Γραφή: εργαστηριακό μάθημα ή "εργαστήρι δημοκρατίας". Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Δημιουργικής Γραφής,  εκδ. Π.Μ.Σ. "Δημιουργική Γραφή", Φλώρινα  (επιμ. Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Νάνου Βασιλική), Retrieved from: http://cwconference.web.uowm.gr/