ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Πληροφορίες για την Τρέχουσα έρευνα

 
Επιστημονικά - Ερευνητικά πεδία
 
Σπουδές

1997

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Α.Π.Θ

2006:

 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Κατεύθυνση Ψυχοπαιδαγωγική Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες

2016

Ανακήρυξη σε διδάκτορα του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευση με θέμα διδακτορικής διατριβής «Γνωστικές και γλωσσικές συνιστώσες των διαταραχών λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Πληροφορίες δημοσιεύσεων