ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Τρέχουσα έρευνα:

 1. Εκδόσεις για παιδιά και ιδεολογική/πολιτισμική πολιτική
 2. Εκδοτικό και συγγραφικό περικείμενο βιβλίων για παιδιά
 3. Μεταφράσεις/διασκευές της παιδικής λογοτεχνίας
 4. Η δυναμική της παιδικής λογοτεχνίας στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής συνείδησης
 5. Ιστορία (εξέλιξη, χρήση/ρόλος, μορφή/είδος) του χιούμορ στην παιδική λογοτεχνία
 
 
Σπουδές
 • 2003    Διδακτορικό στη Συγκριτική Παιδική Λογοτεχνία από το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και  Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • 1987    Πτυχίο του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
   
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 

Βιβλία, μονογραφίες:

 1. Gavriilidis, S. (2016). Sui titoli nella Letteratura per l’Infanzia. (Premessa di Caterina Arcangelo). Voghera: Libreria Ticinum Editore 
 2. Gavriilidis, S. (2004). Pinocchio in Grecia ("Prologo" di Daniela Marcheschi). Roma-Pescia, Armando Editore - Fondazione Nazionale "Carlo Collodi".
 3. Γαβριηλίδου, Σ. (2008). Το δύσκολο επάγγελμα του κλασικού ήρωα. Θεσσαλονίκη, University Studio Press.
 4. Γαβριηλίδου, Σ. (2013). Φλυαρία και Λακωνικότητα στους τίτλους των βιβλίων για παιδιά. Ιστορικές διαδρομές στην παιδική λογοτεχνία μέσα από την ανάγνωσή των τίτλων της. Θεσσαλονίκη, Ζυγός.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων (ενδεικτικές):

 1. Γαβριηλίδου, Σ. (2017). Φαγητό, άδειο στομάχι και χιουμοριστικές πτυχές της βρώσης στην παιδική λογοτεχνία. Η πείνα του Πινόκιο. Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης, 3 (1): 4-17. doi.org/10.12681/dial.14909

 2. Γαβριηλίδου, Σ. (2017). Αναπαριστώντας οδυνηρά ιστορικά γεγονότα σε εικονογραφημένα βιβλία για παιδιά: Το περικείμενο ως Ιστορία. Keimena, 17 , [Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας], ISSN:1790-1782,  http://keimena.ece.uth.gr/main/t25/01-gavrihlidou.pdf

 3. Γαβριηλίδου, Ε. & Γαβριηλίδου, Σ. (2016). “Διαβάζοντας βιβλία χωρίς λέξεις με μαθητές/τριες του Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αν. Θεσσαλονίκης”. Στο Γαβριηλίδου, Σ., Γκαϊνταρτζή, Α., Μάρκου, Ε.  και Τσοκαλίδου, Ρ.   (επιμ.),  Ζητήματα Δι/Πολυγλωσσίας, Διαγλωσσικότητας και Γλωσσικών Πολιτικών στην Εκπαίδευση, Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου: Σταυροδρόμι γλωσσών & πολιτισμών (σελ. 10-20). Faculty of Education, Aristotle University of Thessaloniki & Polydromo Group, Thessaloniki, Greece.

 4. Gavriilidis, S. (2016). Le trasformazioni del naso come fonte d’umorismo nella Letteratura per l’Infanzia. Studying Humor-International Journal, 2 [ejournals.lib.auth], ISSN: 2408-042X, https://ejournals.lib.auth.gr/humour/article/view/5275 

 5. Γαβριηλίδου, Σ. (2016). Σκέψεις για την πολυπολιτισμική παιδική λογοτεχνία. Στο Ε. Χοντολίδου, Ρ. Τσοκαλίδου, Φ. Τεντολούρης, Α. Κυρίδης, Κ. Βακαλόπουλος (επιμ.) Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη. Γλωσσ(ολογ)ικές & Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις (σελ. 416-430). Αθήνα: Gutenberg.

 6. Gavriilidis, S. (2015). “Traduction de titres de littérature pour l’enfance contemporaine”. In Castellanou, Graciella-Foteini (ed.), Mythes, Symboles, Réalités. Mélanges en l’honneur de George Freris (pp. 205-222). Athens: Editions Reo. ISBN-13:978-960-9403-51-1

 7. Gavriilidis, S. (2015). “L'infanzia nell'opera di Giuseppe”. In Cadioli, A., Langella, G., , Marcheschi, D. e Ruozzi, G. (eds), Giuseppe Pontiggia. Investigare il mondo (pp. 103-112). Novara: Interlinea. ISBN:978-88-6857-019-4

 8. Gavriilidis, S. (2014). “Using picturebooks for intergenerational communication”. Formazione & Insegnamento. European Journal of Research on Education and Teaching, (special issue: Transforming the education relationship: steps for the Lifelong learning Society) IXII (2): 123-132 [CIRDFA: Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata], ISSN:2279-7505, https://issuu.com/pensamultimedia/docs/f_ins2-14

 9. Γαβριηλίδου, Σ. (2014). Μεταφράζοντας το χιούμορ σε λογοτεχνικά κείμενα για παιδιά: Οι περιπέτειες του χιούμορ στις Περιπέτειες του Πινόκιο. Studying Humor-International Journal, [ejournals.lib.auth], ISSN: 2408-042X http://ejournals.lib.auth.gr/humour/article/view/4341/4415

 10. Γαβριηλίδου, Σ. (2013). "Το σώμα ως πηγή χιούμορ στην παιδική λογοτεχνία". Διακείμενα, 15 109-119 (ετήσια ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας Α.Π.Θ.), http:/ /dia-keimena.frl.auth.gr/images/stories/intertextes-15.pdf   
 11. Gavriilidis, S. (2013). "Crossover Picturebooks and Intergenerational Communication". In Margiotta, U. Raffanghelli, J., Saulescu, E., and Icleanu, R. (Eds.), Transforming the educational relationship: intergenerational and family learning for the lifelong learning society (Proceedings). Romania: Editura Plm: 87-99.
 12. Γαβριηλίδου, Σ. (2012). “Στον κόσμο του Ντίσνεϊ: πολιτισμικές εικόνες στις έντυπες διασκευές της εταιρείας Ντίσνεϊ”, στο Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος & Δανάη Σουλιώτη (επιμ.) Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας, Βιβλιολογείον, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας: 55-75.
 13. Gavriilidis, S. (2011). “Narrazioni interculturali nel nostro mondo multiculturale”, Synergies. Sud-Est européen, 3: 161-170,  http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/SE_europeen3/SUEurope3.html
 14. Γαβριηλδίου, Σ. (2011). “Μεταφράσεις-διασκευές στην ελληνική παιδική λογοτεχνία”, στο Δέσποινα Δαμιανού, Σούλα Οικονομίδου (επιμ.). Αφηγήσεις που δεν τελειώνουν ποτέ. Κειμενικές και εικονογραφικές διασκευές για παιδιά, Αθήνα, Παπαδόπουλος: 35-53.
 15. Γαβριηλίδου, Σ. (2011). “Ξανα-διαβάζοντας τις Περιπέτειες του Πινόκιο“, Keimena, 12, http://keimena.ece.uth.gr/t12/12_gavrihlidou.pdf
 16. Γαβιηλίδου, Σ. (2011). “Περιθωριακοί χαρακτήρες της παιδικής λογοτεχνίας” στο Μένη Κανατσούλη, Δημήτρης Πολίτης (επιμ.) Σύγχρονη εφηβική λογοτεχνία, Πατάκης: 291-316.
 17. Γαβριηλίδου, Σ. (2010). “Τιτλοφόρηση και χιούμορ στην παιδική λογοτεχνία“, Δια-Κείμενα, 12: 39-48 (ετήσια ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας Α.Π.Θ.),  http://dia-keimena.frl.auth.gr/site/images/stories/intertextes-12.pdf
 18. Gavriilidis, S. (2010). “Talking about children’s literature intercultural character”. In We speak the same culture, (Gongress Proceedings, International Congress of Comparative Literature and the Teaching of Literature and Language), Ankara, Gazi University: 279-288.