ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα
 
 
Σπουδές

Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1980), διδάκτορας του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2000).

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις
  1. Μπάρμπας Γ. (2007). Σχολείο και Μάθηση, μια αποκλίνουσα σχέση (μονογραφία), εκδόσεις «Προμηθεύς», Θεσσαλονίκη.
  2. Μπάρμπας, Γ., Τζουριάδου, Μ., Λαζοπούλου Ε. και Ψαθάς, Σ., (2007). Παιδαγωγική και κοινωνική ένταξη μαθητών με δυσκολίες μάθησης. Στα πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» που διοργανώθηκε από την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (επιμ. Δ. Χατζηδήμου, Κ. Μπίκος, Π. Στραβάκου, Κ. Χατζηδήμος), τόμος Β΄, σελ. 145-152, «αδελφοί Κυριακίδη Α.Ε.».
  3. Τζουριάδου, Μ., Μπάρμπας, Γ., Αναγνωστοπούλου, Ε., Αναγνώστου, Ζ., Αντιφάκου, Κ., Κουπίδου, Σ., Παπαδοπούλου, Σ., Ρούμεν, Π. και Χατζηγεωργιάδου, Σ. (2007). Learning Difficulties of Language and Cultural Minority Children: An Evaluative Approach. Στα πρακτικά του «European Cognitive Science Conference 2007», (επιμ. Σ. Βοσνιάδου, D. Kayser, Α. Πρωτόπαπας), σελ. 574-579, Lawrence Erlbaum Associates.
  4. Τζεκάκη, Μ. Και Μπάρμπας, Γ. (2007). Number Sense: Developing Mental Representations, Στο Creative Teaching in Mathematics, (Eds. IIATM Comenius Collaboration Team), pp. 159-198, Prague: Charles University of Prague.
  5. Μπάρμπας, Γ., Ψαθάς, Σ., Λαζοπούλου, Ε., Γιατράκου Α. και Σμοκοβίτου, Κ. (2007). Αξιολόγηση των μεθόδων επεξεργασίας μαθηματικών προβλημάτων από μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση. Στα πρακτικά του 2ου πανελληνίου συνεδρίου της ΕΝΕΔΙΜ «Τυπικά και άτυπα μαθηματικά: χαρακτηριστικά, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο της μαθηματικής εκπαίδευσης» (επιμ. Χ. Σακονίδης, Δ. Δεσλή), σελ. 379-389, «τυπωθήτω».
  6. Μπάρμπας, Γ., Βερμέουλεν, Φ., Κιοσέογλου Γ. και Μενεξές Γ. (2008). Ψυχομετρικό κριτήριο μαθηματικής επάρκειας για παιδιά και εφήβους, Στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «Ψυχομετρική - διαφορική αξιολόγηση παιδιών και εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες», Θεσσαλονίκη.
  7. Μπάρμπας, Γ., Βερμέουλεν, Φ., Κιοσέογλου Γ. και Μενεξές Γ. (2008). Ψυχομετρικό κριτήριο πρώιμης μαθηματικής επάρκειας της Ουτρέχτης (προσαρμογή – στάθμιση), Στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «Ψυχομετρική - διαφορική αξιολόγηση παιδιών και εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες», Θεσσαλονίκη, 2008.
  8. Μπάρμπας, Γ. και Βερμέουλεν, Φ. (2009). Η αρνητική εξέλιξη των σοβαρών δυσκολιών στα Μαθηματικά στη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στα πρακτικά του 3ου πανελληνίου συνεδρίου της ΕΝΕΔΙΜ «Μαθηματική εκπαίδευση και οικογενειακές πρακτικές», επιμέλεια Φ. Καλαβάσης, Σ. Καφούση, Μ. Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Χ. Σκουμπουρδή και Γ. Φεσάκης, σελ. 659-668, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος.
  9. Μπάρμπας, Γ. (2008). Η εκπαίδευση των παιδιών με ήπια νοητική καθυστέρηση στο ελληνικό σχολείο: διαπιστώσεις – προτάσεις, στο εκπαιδευτικό υλικό (επιμ. Μ. Τζουριάδου, Γ. Μπάρμπας) του έργου «ΕΠΙΝΟΗΣΗ – Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών – Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για Ήπια Νοητική Καθυστέρηση» (ΕΠΕΑΕΚ II), το οποίο υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Μιχάλη Μεϊμάρη, σελ. 65-98.
  10. Τζεκάκη, Μ., Μπάρμπας, Γ. και Καλκάνης, Γ. (2008). Σχέδια διδασκαλίας μαθηματικών για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, «Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό». Στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών – Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση» που υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με επιστημονικά υπεύθυνη την καθηγήτρια κ. Μ. Τζουριάδου.