ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Πρόγραμμα Σπουδών

Ασύγχρονη και Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Απόψεις φοιτητών για την εκπαιδευτική έρευνα

 
 
Σπουδές

Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΑΠΘ (2006)

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: «Το αναλυτικό πρόγραμμα της Στατιστικής στο Δημοτικό Σχολείο και οι αντιλήψεις - γνώση, ερμηνεία, κατανόηση - των μαθητών /τριών των τελευταίων τάξεων για τις γραφικές απεικονίσεις των δεδομένων»

Πτυχίο παιδαγωγικού Τμήματος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΑΠΘ (2000)

Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας, Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων (1983)

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις
 1. «Σχολικές Απογραφές – Ένα παγκόσμιο δίκτυο». Στο: Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» του ΕΤΠΕ, ΔΔΕ Ν. Κυκλάδων και Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τόμος Β΄, σσ. 470-477. Σύρος, Μάιος 2003 (σε συνεργασία με τους Θ. Χατζηπαντελή, Θ. Κωτόπουλο, Τ. Τερζόγλου, Ε. Χατζηβασιλείου).
 2. «Graph comprehension of primary school students». In B. Hudson, J. Fragner (Eds) “Researching the Teaching and Learning of Mathematics II”, Proceedings of the 2nd Erasmus Program on the Teaching and Learning of Mathematics. State College of Teacher Education & Institute of Comparative Education (IVE). pp. 271-294. Linz, Austria 2005.
 3. «Όψεις της Ιστορίας των Γραφικών Απεικονίσεων Δεδομένων». Στο: Δ. Χασάπης (Επιμ.) «Ιστορία των Μαθηματικών & Μαθηματική Εκπαίδευση» του 5ου Διημέρου Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών.  ΠΤΔΕ-ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2006.
 4. «Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Στατιστικής στο Δημοτικό σχολείο και οι αντιλήψεις – γνώση, ερμηνεία και κατανόηση – των μαθητών /τριών των τελευταίων τάξεων για τις γραφικές απεικονίσεις των δεδομένων». Διδακτορική διατριβή, υποβλήθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, 2006, σσ. 372.
 5. «Οι γραφικές απεικονίσεις στο Δημοτικό Σχολείο». Στο: Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα «Τυπικά και άτυπα Μαθηματικά: χαρακτηριστικά, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο της μαθηματικής εκπαίδευσης», σσ. 645-646. Αλεξανδρούπολη, Νοέμβριος 2007.
 6. «Η διδακτική της Στατιστικής στη βασική εκπαίδευση». Στο: Πρακτικά 5ης Διεθνούς Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ρέθυμνο, Απρίλιος 2008.
 7. «Οι στάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις τεχνολογικές καινοτομίες». Στο: Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου - Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη. Σύρος, Μάιος 2009
 8. «Τεχνολογικός γραμματισμός εκπαιδευτικών». Στο: Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών & Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Φλώρινα, Μάιος 2009. σελ.:546-554
 9. Elementary school students’ understanding of concept of arithmetic meanIn C. Reading (Ed.), Data and context in statistics education: Towards an evidence-based society. Proceedings of the Eighth International Conference on Teaching Statistics (ICOTS 8, July, 2010), Ljubljana, Slovenia. Voorburg, the Netherlands: International Statistical Institute. pp: C-280
 10. In service elementary school teachers’ conceptions of arithmetic meanProceedings of the 58thWorld Statistics Congress (WSC 58, August 2011) Dublin Ireland. Voorburg, the Netherlands: International Statistical Institute. pp: 4869-4873
 11. What first comes to mind…. with basic statistical terms”. Proceedings of the 58thWorld Statistics Congress (WSC 58, August 2011) Dublin Ireland. Voorburg, the Netherlands: International Statistical Institute. pp: 4888-4893
 12. Elementary school teachers’ comprehension of graphical representations of data”. Proceedings of the 59thWorld Statistics Congress (WSC 58, August 2013) Hong-Kong, China. Voorburg, the Netherlands: International Statistical Institute. pp: 5534-5538
 13. Census at School. Gathering real data from and about school students in elementary school in GreeceProceedings of the 59thWorld Statistics Congress (WSC 58, August 2013) Hong-Kong, China. Voorburg, the Netherlands: International Statistical Institute. pp: 3372-3375
 14. Γνωρίζουν τις γεωμετρικές έννοιες οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου; Μια πιλοτική προσπάθεια αποτύπωσης της γνώσης περί γεωμετρίας. Δ. Χασάπης (Επ.): Διδακτική της Γεωμετρίας. Πρακτικά 13ου Διημέρου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών Σελ.: 389-402. Θεσσαλονίκης, Μάιος 2015