ανακοινώσεις

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που προτίθενται να ορκιστούν στην ορκωμοσία που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018, ώρα 14:00, παρακαλούνται να καταθέσουν τη συνημμένη αίτηση ορκωμοσίας συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αναγράφονται στην αίτηση) στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 21 Μαΐου έως και την 1η Ιουνίου 2018, ώρα 12:00-13:00.

 Παρακαλείσθε να προσκομίσετε συμπληρωμένη και την υπεύθυνη δήλωση που είναι αναρτημένη.

Από τη γραμματεία του Τμήματος
 

User login 

Website - Copywrite

Developed by: Nikos Pournaras