ανακοινώσεις

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης & Αγωγής «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικά Τμήματα, 30 χρόνια μετά

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης & Αγωγής «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικά Τμήματα, 30 χρόνια μετά:

Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις»

28-30 Σεπτεμβρίου 2018

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

 

 

User login 

Website - Copywrite

Developed by: Nikos Pournaras

2ο και 3ο Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία - Α.Π.Θ.

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος