φόρμα αίτησης

Αίτηση Ορκομωσίας/Λήψης Πτυχίου (εξεταστικής Ιουνίου 2021)

Undefined

Οδηγίες: 

Συμπληρώστε τη φόρμα για Αίτηση Ορκομωσίας/Λήψης Πτυχίου. [σε όλα τα πεδία συμπληρώνετε με πεζοκεφαλαία γράμματα (πχ Γεωργία)]

Υποβάλλω αίτηση η οποία επέχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης/αίτησης για να συμμετάσχω στην ορκωμοσία/παράδοση πτυχίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί άμεσα, επειδή έχω συμπληρώσει οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών και έχω αποκτήσει, κατόπιν επιτυχούς εξέτασης, τις απαιτούμενες Διδακτικές Μονάδες (αφορά σε φοιτητές/τριες που ανήκουν στο Παλαιό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών) ή Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) (αφορά σε φοιτητές/τριες που ανήκουν στο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών), με βάση το πρόγραμμα σπουδών μου.

Συγχρόνως, ζητώ να μου χορηγήσετε:

Α. μία βεβαίωση περάτωσης σπουδών [μετά το πέρας της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου]

απαραίτητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (προσκομίζονται την ημέρα παραλαβής των βεβαιώσεων περάτωσης σπουδών) :

1.  Βιβλιάριο Σπουδών (αφορά σε φοιτητές/τριες Παλαιού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών).
2.  Φοιτητικό πάσο (κρατήστε το δωδεκαψήφιο αριθμό του πάσο)
4.  Βιβλιάριο υγειονομικής εξέτασης (εάν έχει χορηγηθεί).
*   Θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί τυχόν εκκρεμότητες προς τη βιβλιοθήκη ως τότε.

Β. μία βεβαίωση κτήσης πτυχίου , ένα αντίγραφο του πτυχίου μου, ένα αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας και το Παράρτημα Διπλώματος στην Ελληνική και την Αγγλική Γλώσσα [σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί μεταγενέστερα είτε στο πλαίσιο ορκομωσίας, είτε από τη Γραμματεία ανάλογα με τα μέτρα αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού]

 
1 Start 2 Complete
5ψήφιος ή 4ψήφιος αριθμός μητρώου
Γράψτε το επώνυμό σας με πεζούς χαρακτήρες και κεφαλαίο μόνο το πρώτο γράμμα
Γράψτε το επώνυμό σας με πεζούς χαρακτήρες και κεφαλαίο μόνο το πρώτο γράμμα Το όνομα, το επώνυμο και ο τόπος γέννησης (εξωτερικό) με λατινικούς χαρακτήρες όπως ακριβώς αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα.
Γράψτε το όνομά σας με πεζούς χαρακτήρες και κεφαλαίο μόνο το πρώτο γράμμα
Γράψτε το όνομά σας με πεζούς χαρακτήρες και κεφαλαίο μόνο το πρώτο γράμμα Το όνομα, το επώνυμο και ο τόπος γέννησης (εξωτερικό) με λατινικούς χαρακτήρες όπως ακριβώς αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα.
*Το όνομα, το επώνυμο και ο τόπος γέννησης (εξωτερικό) με λατινικούς χαρακτήρες όπως ακριβώς αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα.
Γράψτε το όνομα πατρός με πεζούς χαρακτήρες και κεφαλαίο μόνο το πρώτο γράμμα
Γράψτε το όνομα μητρός με πεζούς χαρακτήρες και κεφαλαίο μόνο το πρώτο γράμμα
Γράψτε την πόλη / το χωριό, την οδό και τον αριθμό της μόνιμης κατοικίας σας.
10ψήφιος αριθμός τηλεφώνού
10ψήφιος αριθμός τηλεφώνού
Γράψτε άλλη διεύθυνση email αν έχετε
Επιλέξτε ΝΑΙ αν ανήκετε στο Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (εισαγωγή πριν το 2012)
Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (εισαγωγή μετά το 2012)
Επιλέξτε ΝΑΙ αν έχετε συμμετασχεί στο πρόγραμμα εράσμους
Πληκτρολογήστε τα μαθήματα Erasmus που έχετε παρακολουθήσει χωρίζοντάς τα με κόμμα
Πληκτρολογήστε το μαθήμα που έχετε σε εκρεμότητα
Γράψτε το μήνα της εξέτασης του τελευταίου σας μαθήματος / πτυχιακής εργασίας (π.χ. Σεπτέμβριος 2019)
Δηλώνω υπεύθυνα ότι
Σε περίπτωση ορκωμοσίας επιθυμώ Πολιτικό ή Θρεσκευτικό όρκο
Σε ένα αρχείο τύπου zip (συμπιεσμένο) ανεβάστε και τις δύο όψεις της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου καθώς και την υπεύθυνη δήλωση Το όνομα του αρχείου πρέπει να είναι το ΑΕΜ και το Επώνυμο με ΛΑΤΙΝΚΟΥΣ χαρακτήρες χωρίς ΚΕΝΑ διαστήματα π.χ.: 25874Papadopoulou.zip
Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: rar zip.

User login 

Website - Copywrite

Developed by: Nikos Pournaras