ανακοινώσεις

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορκωμοσίας Σεπτεμβρίου 2017

Η προθεσμία για τις αιτήσεις ορκωμοσίας των φοιτητών/φοιτητριών που προτίθενται να ορκιστούν στην ορκωμοσία του Τμήματος στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 10:00, ξεκινά τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 και λήγει την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.

Ώρα υποδοχής: 12:00-13:00

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη αίτηση στην οποία αναγράφονται και τα δικαιολογητικά και παρακαλείσθε να καταθέσετε την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας. 

Επίσης θα πρέπει να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτεται.

Από τη γραμματεία του Τμήματος