επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ - Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής
Τ.Κ. 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

email: info@nured.auth.gr

Τηλ.: 2310 995090

Fax: 2310 995032 [Με το Νόμο 4727 -ΦΕΚ A’ 184/23.9.2020 - καταργείται από 1/1/2021 η διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax).

Βάσει του παραπάνω νόμου, σας ενημερώνουμε ότι στις 7/1/2021 θα καταργηθούν όλες οι πανεπιστημιακές τηλεφωνικές συνδέσεις fax]

Πρόσβαση

Το κτίριο του Τμήματος βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης στον "Πύργο της  Παιδαγωγικής Σχολής". Για την πρόσβασή σας στον Πύργο μπορείτε

Χάρτης θέσης του Τμήματος