επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ - Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής
Τ.Κ. 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

email: info@nured.auth.gr

Τηλ.: 2310 995090

Fax: 2310 995032 [Με το Νόμο 4727 -ΦΕΚ A’ 184/23.9.2020 - καταργείται από 1/1/2021 η διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax).

Βάσει του παραπάνω νόμου, σας ενημερώνουμε ότι στις 7/1/2021 θα καταργηθούν όλες οι πανεπιστημιακές τηλεφωνικές συνδέσεις fax]
 

Πρόσβαση

Το κτίριο του Τμήματος βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης στον "Πύργο της  Παιδαγωγικής Σχολής". Για την πρόσβασή σας στον Πύργο μπορείτε  να συμβουλευτείτε το Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης.

Χάρτης θέσης του Τμήματος