Κατατακτήριες Εξετάσεις

Πληροφορίες για κατατακτήριες εξετάσεις :

Ακολουθεί η προκήρυξη για τις επόμενες κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Η προκήρυξη με την εξεταστέα ύλη και τη βιβλιογραφία των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Η αίτηση των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Την αίτηση συνοδεύει αντίγραφο πτυχίου (μη επικυρωμένο). Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Τμήματος (δεύτερος όροφος Πύργου Παιδαγωγικής), συνοδευόμενες από το αντίγραφο του πτυχίου, από τη 1η έως τις 15 Νοεμβρίου 2018, ώρα 12:00-13:00.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: θα ανακοινωθούν

Ο Νόμος  Ν.4186, άρθρο 57, με τις σχετικές διατάξεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις.

Η Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3/13.12.2013 με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων.